แผนการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้เขียน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

แผนการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่เผยแพร่ : 18 Sep 2019
จำนวนหน้า : 8
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
เลขเรียกหนังสือ : -
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
แผนการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
300 a : Total pages 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น