มันยากที่จะเป็นมลายู

ผู้เขียน : ศรยุทธ เอี่ยมเอี้อยุทธ

"...หนังสือเล่มนี้มีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู และ อาจรวมไปถึงความเป็นไทยด้วย มิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวโดยการนิยามของรัฐหรือกฎเกณฑ์ทางศาสนา แต่มีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองและตามการปรับตัวของผู้คน...”

วันที่เผยแพร่ : 19 Sep 2019
จำนวนหน้า : 314
สำนักพิมพ์ : มติชน
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
มันยากที่จะเป็นมลายู 
300 a : Total pages 
314 
260 b : Name of publisher 
มติชน 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น