ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.๑๔๙๔-๑๗๘๙

ผู้เขียน : เจ. เอ็ม. ทอมป์สัน

ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1494-1789 (พ.ศ.2037-2332) โดย เจ. เอ็ม. ทอมป์สัน (แต่ง) นันทา โชติกะพุกกะณะ และนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (แปล) สารบัญ อาทิ บทที่ 2 การฟื้นฟูศิลปวิทยา | บทที่ 5 การปฏิรูปศาสนา | บทที่ 6 การต่อต้านการปฏิรูปศาสนา | บทที่ 8 สงครามศาสนาในฝรั่งเศส | บทที่ 10 การสงครามสามสิบปี | บทที่ 18 สงครามชิงราชสมบัติโปแลนด์และออสเตรีย | บทที่ 19 พระเจ้าเฟรเดอริกมหาราช และสงคราม 7 ปี | บทที่ 20 ราชาธิปไตยแบบทรงภูมิธรรม | บทที่ 22 บทสรุป |... แหล่งที่มาของพระคัมภีร์ต่างๆ

วันที่เผยแพร่ : 24 Sep 2019
จำนวนหน้า : -
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.๑๔๙๔-๑๗๘๙ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น