จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้เขียน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ : 26 Sep 2019
จำนวนหน้า : 16
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขเรียกหนังสือ : -
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
300 a : Total pages 
16 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น