ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย

ผู้เขียน : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

หนังสือ ความเป็นมาของทฤษฎี แบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย เป็นงานวิจัยปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งทำความเข้าใจในเหตุการณ์เหล่านั้นจากประวัติศาสตร์ การให้ความสำคัญที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดมาเพราะผู้เขียนทำงานด้านประวัติศาสตร์มากกว่าด้านอื่น หากจริงๆ แล้วมาจากการพบว่า ข้อมูลและการอธิบายของผู้คนทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ทั้งสถาบันและปัจเจกชน ในปัญหาจังหวัดมลายูมุสลิมภาคใต้นั้น ขัดแย้งและไม่ตรงต่อหลักฐานชั้นต้นเป็นอันมาก ที่สำคัญคือการมีอคติในประวัติศาสตร์เรื่องปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีอยู่มาก

วันที่เผยแพร่ : 26 Sep 2019
จำนวนหน้า : 166
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย 
300 a : Total pages 
166 
020 a : ISBN 
9786167202334 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น