ผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำโขงสายประธาน

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

ผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำโขงสายประธาน

วันที่เผยแพร่ : 28 Aug 2019
จำนวนหน้า : 340
สำนักพิมพ์ : -
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำโขงสายประธาน 
300 a : Total pages 
340 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น