โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เล่มที่ 2/2 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 6 (การจำลองสถานการณ์เพื่อการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ)

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เล่มที่ 2/2 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 6 (การจำลองสถานการณ์เพื่อการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ)

วันที่เผยแพร่ : 29 Aug 2019
จำนวนหน้า : 434
สำนักพิมพ์ : -
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เล่มที่ 2/2 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 6 (การจำลองสถานการณ์เพื่อการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ) 
300 a : Total pages 
434 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น