เก่งแกรมม่าญี่ปุ่น

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

การผันคำคุณศัพท์และคำกริยามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งอาจสร้างความสับสนในการนำไปใช้ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมหลักการผันคำคุณศัพท์ และคำกริยา พร้อมการนำไปใช้ในประโยคต่างๆไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์คำคุณศัพท์ และคำศัพท์คำกริยาที่ใช้กันทั่วไปและมักออกข้อสอบบ่อยๆไว้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่ : 07 Aug 2019
จำนวนหน้า : 258
สำนักพิมพ์ : Expernet
หมวดหมู่ : ภาษา
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
เก่งแกรมม่าญี่ปุ่น 
300 a : Total pages 
258 
260 b : Name of publisher 
Expernet 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น