วิธีจัดทำแผนธุรกิจ

ผู้เขียน : วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

การจัดทำแผนธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คุณคิด ! เพราะแผนธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทุกองค์กร หนังสือ วิธีจัดทำแผนธุรกิจ เล่มนี้ จึงเป็นเสมือนคู่มือประจำตัวสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรทุกคน ที่จำเป็นต้องใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กลั่นกรองจากประสบการณ์ของอาจารย์วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ ในการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและธุรกิจ SMEs มากมายในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

วันที่เผยแพร่ : 08 Aug 2019
จำนวนหน้า : 177
สำนักพิมพ์ : Expernet
หมวดหมู่ : บริหารจัดการ
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
วิธีจัดทำแผนธุรกิจ 
300 a : Total pages 
177 
260 b : Name of publisher 
Expernet 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น