Garden & Farm vol.2 มาปลูกเห็ดด้วยตัวเอง

ผู้เขียน : อุไร จิรมงคลการ

เนื้อหามีความหลากหลายของเรื่องราวของเห็ด ทั้งเห็ดกอนได้และเห็ดมีพิษ การป้องกัน แนะนำแหล่งเห็ดพื้นบ้านของไทย เมนูเห็ด เทคนิคการเลือกซื้อเห็ด วิธีปลูกเห็ดเศรษฐกิจอย่างง่ายสำหรับคนทั่วไปที่ทำได้ไม่ยาก พร้อมเทคนิคการดูแลต้นไม้อื่นๆ

วันที่เผยแพร่ : 18 Sep 2019
จำนวนหน้า : 121
สำนักพิมพ์ : Amarin
หมวดหมู่ : การเกษตร
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
Garden & Farm vol.2 มาปลูกเห็ดด้วยตัวเอง 
300 a : Total pages 
121 
260 b : Name of publisher 
Amarin 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น