ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (ฉบับ สนช.เห็นชอบ)

ผู้เขียน : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (ฉบับ สนช.เห็นชอบ)

วันที่เผยแพร่ : 18 Sep 2019
จำนวนหน้า : 9
สำนักพิมพ์ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
เลขเรียกหนังสือ : -
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (ฉบับ สนช.เห็นชอบ) 
300 a : Total pages 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น