พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ผู้เขียน : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่เผยแพร่ : 18 Sep 2019
จำนวนหน้า : 10
สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขเรียกหนังสือ : -
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
300 a : Total pages 
10 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น