รู้ใจเราเข้าใจลูก

ผู้เขียน : รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และ ตุลาพร อาชานานุภาพ

ปมปัญหาที่ไม่ถูกเยียวยาหรือตกค้าง อาจบั่นทอนความสามารถในการเป็นพ่อแม่ที่ดีได้ การเข้าใจประวัติชีวิตในวัยเด็กทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงของพ่อแม่ จะนำไปสู่การเข้าใจลูกและเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง คุณภาพ และเหมาะสม แปลและเรียบเรียงโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพและตุลาพร อาชานานุภาพ

วันที่เผยแพร่ : 18 Sep 2019
จำนวนหน้า : 314
สำนักพิมพ์ : หมอชาวบ้าน
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
รู้ใจเราเข้าใจลูก 
300 a : Total pages 
314 
260 b : Name of publisher 
หมอชาวบ้าน 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น