การพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ผู้เขียน : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานการประชุมการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่เผยแพร่ : 18 Sep 2019
จำนวนหน้า : 17
สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขเรียกหนังสือ : -
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
การพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
300 a : Total pages 
17 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น