แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ผู้เขียน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

วันที่เผยแพร่ : 19 Sep 2019
จำนวนหน้า : 39
สำนักพิมพ์ : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
300 a : Total pages 
39 
020 a : ISBN 
9786163164605 
260 b : Name of publisher 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2561 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น