ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2559

ผู้เขียน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2559

วันที่เผยแพร่ : 19 Sep 2019
จำนวนหน้า : 230
สำนักพิมพ์ : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2559 
300 a : Total pages 
230 
020 a : ISBN 
9786163163479 
260 b : Name of publisher 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2559 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น