ทศชาติ ราชธรรม (พระเนมิราช)

ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์

พระเนมิราช วาดโดย นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส เป็นพระชาติที่ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี ตั้งแต่ที่ทรงถือกำเนิดเป็นเนมิกุมาร พระองค์ทรงรักษาศีลและบริจาคทานอย่างถึงที่สุด แต่ก็ไม่สามารถตัดความสงสัยว่า การบริจาคทานหรือการประพฤติพรหมจรรย์ อย่างใดให้อานิสงส์มากกว่ากัน ท้าวสักกราช จึงส่งมาตุลีเทพบุตรมาเชิญพระเนมิราชไปท่องนรกสวรรค์เพื่อคลายข้อสงสัย อันนำมาซึ่งความมุ่งมั่นในการสั่งสมความดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วันที่เผยแพร่ : 19 Sep 2019
จำนวนหน้า : 20
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ทศชาติ ราชธรรม (พระเนมิราช) 
300 a : Total pages 
20 
260 b : Name of publisher 
ทองเกษม 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น