พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

ผู้เขียน : ธรรมะอินเทรนด์

“พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะอัครศาสนูปภัมถกของพุทธศาสนา นับตั้งแต่ที่พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยและล้านนา กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ นอกเหนือจากเนื้อหาความยาว 299 หน้า ที่เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ อ่านง่าย ให้สาระ เรียบเรียงโดย ดร.ดินาร์ บุญธรรมแล้ว ยังประกอบด้วยรูปภาพที่ทรงคุณค่า ทั้งภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นภาพหน้าปกและภาพนำในหนังสือ รวมถึงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติ อ.ถวัลย์ ดัชนี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อ.กมล ทัศนาชลี ฯลฯ อีกทั้งภาพสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” เกิดจากการริเริ่มของดร.อำนวย วีรวรรณ ซึ่งได้เป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์ ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และภาคี

วันที่เผยแพร่ : 24 Sep 2019
จำนวนหน้า : -
สำนักพิมพ์ : ธรรมมะอินเทรนด์
หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา 
260 b : Name of publisher 
ธรรมมะอินเทรนด์ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น