การประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรธรณี

การประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่เผยแพร่ : 26 Sep 2019
จำนวนหน้า : 28
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรธรณี
เลขเรียกหนังสือ : -
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
การประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
300 a : Total pages 
28 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรธรณี 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น