อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เล่ม 1

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประเทศไทย มีพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวได้รับการรับรองไว้อย่างชัดเจนในแผน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) ในส่วนของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่เผยแพร่ : 26 Sep 2019
จำนวนหน้า : 8
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลขเรียกหนังสือ : -
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เล่ม 1 
300 a : Total pages 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น