๕๐ ปี จดหมายเหตุ กิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติของประเทศไทย

ผู้เขียน : คณะกรรมการจัดทำกิจกรรมข้อมูลจดหมายเหตุพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ในโอกาสที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบวันสถาปนา ๕๐ ปี ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้จัดพิมพ์หนังสือ "จดหมายเหตุ ๕๐ ปี กิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติของประเทศไทย"

วันที่เผยแพร่ : 26 Sep 2019
จำนวนหน้า : 291
สำนักพิมพ์ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
๕๐ ปี จดหมายเหตุ กิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติของประเทศไทย 
300 a : Total pages 
291 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น