การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)

วันที่เผยแพร่ : 01 Oct 2019
จำนวนหน้า : 200
สำนักพิมพ์ : -
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
Barcode Title of Copy Status
PB001727 การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC INFORMATION

245 a : Title 
การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
300 a : Total pages 
200 
050 a : Classification No. 
 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น