พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ผู้เขียน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

วันที่เผยแพร่ : 07 Oct 2019
จำนวนหน้า : 12
สำนักพิมพ์ : -
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
300 a : Total pages 
12 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น