โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ (ระยะที่3) รายงานฉบับสุดท้าย เล่มที่ 1/5 เกณฑ์กำหนดการจัดทำฐานข้อมูล

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ (ระยะที่3) รายงานฉบับสุดท้าย เล่มที่ 1/5 เกณฑ์กำหนดการจัดทำฐานข้อมูล

วันที่เผยแพร่ : 09 Oct 2019
จำนวนหน้า : 163
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
Barcode Title of Copy Status
PB001773 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ (ระยะที่3) รายงานฉบับสุดท้าย เล่มที่ 1/5 เกณฑ์กำหนดการจัดทำฐานข้อมูล On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC INFORMATION

245 a : Title 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ (ระยะที่3) รายงานฉบับสุดท้าย เล่มที่ 1/5 เกณฑ์กำหนดการจัดทำฐานข้อมูล 
300 a : Total pages 
163 
050 a : Classification No. 
 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น