โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 2 (การจัดทำบัญชีน้ำสำหรับกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 2 (การจัดทำบัญชีน้ำสำหรับกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่เผยแพร่ : 09 Oct 2019
จำนวนหน้า : 792
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
Barcode Title of Copy Status
PB001785 โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 2 (การจัดทำบัญชีน้ำสำหรับกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC INFORMATION

245 a : Title 
โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 2 (การจัดทำบัญชีน้ำสำหรับกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
300 a : Total pages 
792 
050 a : Classification No. 
 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น