รายงานผลการวิจัย การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ กรณีศึกษา ลุ่มแม่น้ำปิงและลุ่มแม่น้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับรายงานแผนปฏิบัติการชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ)

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

รายงานผลการวิจัย การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ กรณีศึกษา ลุ่มแม่น้ำปิงและลุ่มแม่น้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับรายงานแผนปฏิบัติการชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ)

วันที่เผยแพร่ : 09 Oct 2019
จำนวนหน้า : 463
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
Barcode Title of Copy Status
PB001791 รายงานผลการวิจัย การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ กรณีศึกษา ลุ่มแม่น้ำปิงและลุ่มแม่น้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับรายงานแผนปฏิบัติการชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ) On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC INFORMATION

245 a : Title 
รายงานผลการวิจัย การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ กรณีศึกษา ลุ่มแม่น้ำปิงและลุ่มแม่น้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับรายงานแผนปฏิบัติการชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ) 
300 a : Total pages 
463 
050 a : Classification No. 
 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น