โครงการศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามมาตรการหลักการจัดการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ประสบธรณีพิบัติภัย รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (รายงานหลัก)

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามมาตรการหลักการจัดการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ประสบธรณีพิบัติภัย รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (รายงานหลัก)

วันที่เผยแพร่ : 09 Oct 2019
จำนวนหน้า : 497
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
Barcode Title of Copy Status
PB001801 โครงการศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามมาตรการหลักการจัดการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ประสบธรณีพิบัติภัย รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (รายงานหลัก) On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC INFORMATION

245 a : Title 
โครงการศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามมาตรการหลักการจัดการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ประสบธรณีพิบัติภัย รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (รายงานหลัก) 
300 a : Total pages 
497 
050 a : Classification No. 
 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น