รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนุญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

ผู้เขียน : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนุญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

วันที่เผยแพร่ : 09 Oct 2019
จำนวนหน้า : 401
สำนักพิมพ์ : -
เลขเรียกหนังสือ : -
หมวดหมู่ : กรมทรัพยากรน้ำ
Barcode Title of Copy Status
PB001870 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนุญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC INFORMATION

245 a : Title 
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนุญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
300 a : Total pages 
401 
050 a : Classification No. 
 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น