คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 2

ผู้เขียน : ดร.สิริกร มณีรินทร์, นพรัตน์ มุณีรัตน์, มนทิรา วิโรจน์อนันต์

คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 2  ได้บอกเล่าแนวทางการเติมชีวิตให้ห้องสมุด  โดยยกตัวอย่างกิจกรรมการอ่านในแบบอุทยานการเรียนรู้  รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจเช่น ห้องสมุดมารวย  ห้องสมุดในประเทศอังกฤษและประเทศสิงคโปร์  และการขยายผลห้องสมุดมีชีวิตไปยังอุทยานการเรียนรู้ส่วนภูมิภาค

วันที่เผยแพร่ : 10 Oct 2019
จำนวนหน้า : 166
สำนักพิมพ์ : TK park อุทยานการเรียนรู้
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 2 
300 a : Total pages 
166 
020 a : ISBN 
9749771958 
260 b : Name of publisher 
TK park อุทยานการเรียนรู้ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น