คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 1

ผู้เขียน : ดร.สิริกร มณีรินทร์ และคณะ

คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 1 ได้นำเสนอองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ  นอกจากนี้หนังสือยังบอกเล่าประวัติความเป็นมาของที่ตั้งสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ซึ่งในอดีตเคยเป็นวังเพ็ชรบูรณ์  รวมทั้งการก่อร่างสร้างความคิดในการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้  ที่ได้ศึกษาต้นแบบห้องสมุดจากต่างประเทศหลายแห่ง

วันที่เผยแพร่ : 10 Oct 2019
จำนวนหน้า : 70
สำนักพิมพ์ : TK park อุทยานการเรียนรู้
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 1 
300 a : Total pages 
70 
020 a : ISBN 
9749925311 
260 b : Name of publisher 
TK park อุทยานการเรียนรู้ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น