ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2555-2559

ผู้เขียน : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

วันที่เผยแพร่ : 01 Feb 2012
จำนวนหน้า : 152
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรน้ำ
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
300 a : Total pages 
152 
020 a : ISBN 
9789742869465 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น