รายงานผลการสำรวจสถานภาพด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจสอบผลกระทบทางด้านสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

รายงานผลการสำรวจสถานภาพด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจสอบผลกระทบทางด้านสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ

วันที่เผยแพร่ : 11 Oct 2019
จำนวนหน้า : 465
สำนักพิมพ์ : -
เลขเรียกหนังสือ : -
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
รายงานผลการสำรวจสถานภาพด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจสอบผลกระทบทางด้านสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ 
300 a : Total pages 
465 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น