รายงานหลัก โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรน้ำ

รายงานหลัก โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ : 01 Sep 2015
จำนวนหน้า : 203
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรน้ำ
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
รายงานหลัก โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 
300 a : Total pages 
203 
020 a : ISBN 
9786163162953 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น