โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน : นายมหิปพงศ์ วรกุล

โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่เผยแพร่ : 16 Nov 2021
จำนวนหน้า : 489
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวนที่มีอยู่ : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
300 a : Total pages 
489 
260 b : Name of publisher 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม 2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น