รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2562

ผู้เขียน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หนังสือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0403/2428 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มอบหนังสือให้กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 2 เล่ม (สสบ./เลขทะเบียน 1616)

วันที่เผยแพร่ : 02 Feb 2022
จำนวนหน้า : 334 หน้า
สำนักพิมพ์ : -
เลขเรียกหนังสือ : 2564
Barcode Title of Copy Status
PB002191 รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2562 On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC INFORMATION

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2562 
300 a : Total pages 
334 หน้า 
020 a : ISBN 
9786163166333 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2564 
050 b : Item/Issue No. 
พิมพ์ครั้งที่ 1 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น