ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง

ผู้เขียน : ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทุกด้านในการเจรจาต่อรอง ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง การวางแผนในการเจรจาต่อรอง กระบวนการในการเจรจา ต่อรอง อำนาจในการเจรจาต่อรอง การสื่อสารในการเจรจาต่อรอง จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ยังรวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งแบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบสร้างความสัมพันธ์ แบบใช้ตัวแทน แบบการรวมกลุ่ม แบบใช้ฝ่ายที่สาม และการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน ด้วยการอธิบายเนื้อหาที่ครบถ้วนและครอบคลุมแบบเข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางธุรกิจ การค้า การซื้อขาย หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยเกม แบบทดสอบ และกรณีศึกษาเพื่อฝึกฝนสู่การเป็นสุดยอดนักเจรจาต่อรอง

วันที่เผยแพร่ : 05 Sep 2019
จำนวนหน้า : 311
สำนักพิมพ์ : ส.ส.ท.
หมวดหมู่ : บริหารจัดการ
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง 
300 a : Total pages 
311 
260 b : Name of publisher 
ส.ส.ท. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น