การคิดเชิงอนาคต

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย ลดโอกาสความล้มเหลว พบเนื้อหาในเล่ม อาทิ ลักษณะพิเศษของการคิดเชิงอนาคต มีหลักในการคาดการณ์ เน้นความสมจริง นำมาใช้ประโยชน์ได้

วันที่เผยแพร่ : 05 Sep 2019
จำนวนหน้า : 209
สำนักพิมพ์ : ซัคเซสมีเดีย
หมวดหมู่ : พัฒนาตนเอง
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
การคิดเชิงอนาคต 
300 a : Total pages 
209 
260 b : Name of publisher 
ซัคเซสมีเดีย 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น