Time Waits for No Man

ผู้เขียน : โป๊ยเซียน

"Time Waits for No Man" เป็นหนังสือภาพประกอบความเรียงน่ารัก ๆ ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าทุกนาที ทุก ๆ วัน โดยเริ่มต้นจากการจัดการเวลาในชีวิตการทำงาน ไปจนถึงการแบ่งเวลาพักผ่อน หรือแบ่งเวลาให้แก่คนที่คุณรักในชีวิตส่วนตัวด้วย สำหรับชีวิตการทำงาน คุณจะได้รู้เทคนิคการวางเป้าหมายการทำงาน การจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ การรับมือกับคนอื่น ๆ ในที่ทำงาน รวมไปถึงการสร้างทักษะและแรงบันดาลใจในการทำงานด้วย ส่วนในชีวิตส่วนตัว คุณจะได้รู้ความลับของวิธีพักผ่อน วิธีการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตส่วนตัว การแบ่งปันเวลาให้ครอบครัวและการดูแลตัวเองเพื่อจะได้ไม่บั่นทอนเวลาชีวิตให้หายวับไปง่าย ๆ ทุกสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ ล้วนต้องใช้เวลาทั้งสิ้น วันนี้คุณคิดว่าคุณใช้เวลาคุ้มแล้วหรือยังล่ะ ทั้งเวลาที่มีให้กับงาน คนรอบข้าง หรือกิจกรรมอันมีค่าต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัวของคุณเอง!

วันที่เผยแพร่ : 05 Sep 2019
จำนวนหน้า : 273
สำนักพิมพ์ : บุ๊กส์วิน
หมวดหมู่ : จิตวิทยา
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
Time Waits for No Man 
100 a : Author 
300 a : Total pages 
273 
260 b : Name of publisher 
บุ๊กส์วิน 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น