ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ

ผู้เขียน : รศ.สุขุม นวลสกุล

ในที่สุดผมก็สามารถรวบรวมข้อเขียนที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ และเขียนขึ้นเพื่อประกอบการบรรยายในงานฝึกอบรมสัมมนาตามองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ อันเป็นงานหลักของผมทุกวันนี้ พิมพ์เป็นผลงานได้อีก 1 เล่ม ผมให้ชื่อว่า “ยิ้มสู้งาน” เพราะข้อเขียนเกือบทั้งหมดเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทำงาน จะมีสัพเพเหระบ้างเพียงไม่กี่เรื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายในอารมณ์ของท่านผู้อ่าน และทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ขึ้น ที่ขึ้นต้นชื่อหนังสือด้วยคำว่า “ยิ้ม” ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านแน่ใจว่า แม้ว่าจะเป็นหนังสือประเภทข้อคิดข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในการทำงาน ซึ่งอาจจะดูเป็นหนังสือวิชาการหรือสาะ แต่คำว่า “ยิ้ม” หมายถึงความสนุกหรือความแจ่มใส เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เป็นการนำเสนอแบบแฝงอารมณ์ขันซึ่งเป็นสไตล์ของผมในการเขียนหนังสือในระยะหลังที่ภาพของผมหนักไปทาง “นักพูด” มากกว่า “นักวิชาการ” เสียแล้ว ผมตั้งความหวังไว้ว่า ท่านผู้อ่านคงพอใจในเรื่องต่าง ๆที่รวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ และอาจสะกิดใจกับข้อคิดข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งหากนำไปปฎิบัติ น่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการเขียนหนังสือของผมนอกเหนือจากการให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ

วันที่เผยแพร่ : 05 Aug 2019
จำนวนหน้า : 144
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติเพรส
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
300 a : Total pages 
144 
260 b : Name of publisher 
ธรรมนิติเพรส 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น