เป็นลูกน้องที่นายอยากได้

ผู้เขียน : สุพัตรา สุภาพ

เป็นลูกน้องที่นายอยากได้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานที่ทุกคนพอใจ ไม่ว่าจะเป็นนาย หรือเป็นเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมไม่เครียด จากหนังสือในเล่มนี้เป็นการเอาทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง การปรับบุคลิกภาพ ศิลปพการพูด ศิลปะแก้ข้อขัดแย้งตอนเจอทางตัน

วันที่เผยแพร่ : 06 Aug 2019
จำนวนหน้า : 572
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติเพรส
หมวดหมู่ : บริหารจัดการ
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
เป็นลูกน้องที่นายอยากได้ 
300 a : Total pages 
572 
260 b : Name of publisher 
ธรรมนิติเพรส 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น