- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -

ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหวัด
กรมทรัพยากรธรณี
ไดโนเสาร์ของไทย
กรมทรัพยากรธรณี
A GEOLOGICAL JOURNEY KHAO YAI NATIONAL PANK
Thailand. Department of Mineral Resources