- นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ -

National Geographic ๋June 2020
Amarin
ชีวจิต No.520 June 2020
Amarin
GRAND PRIX May 2020
GRAND PRIX
ชีวจิต No.519 May 2020
Amarin
แพรว No. 958 May 2020
Amarin
ชีวจิต No.518 May 2020
Amarin
บ้านและสวน. May 2020
Amarin
หมอชาวบ้าน May 2020
หมอชาวบ้าน
National Geographic May 2020
Amarin
GRAND PRIX April 2020
GRAND PRIX
แพรว No. 957 April 2020
Amarin
บ้านและสวน. April 2020
Amarin