กรมทรัพยากรน้ำจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
กรมทรัพยากรน้ำจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
 25 Sep 2019   487
กรมทรัพยากรน้ำจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562

            วันที่ 20 กันยายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำ จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง "เยาวชน คนรักษ์น้ำ" การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง ณ วัดปลายนา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ประชาชน เยาวชน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ