สทภ.7 ร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดปลายนา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สทภ.7 ร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดปลายนา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 25 Sep 2019   409

วันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง "เยาวชน คนรักษ์น้ำ" การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง ณ วัดปลายนา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

แบ่งปัน :