ไดเมียว 3 แบบ ในยุคเอโดะ (The Three Types of Daimyo in Edo Period)
ไดเมียว 3 แบบ ในยุคเอโดะ (The Three Types of Daimyo in Edo Period)
 15 Oct 2019   4882

ไดเมียว 3 แบบ ในยุคเอโดะ

(The Three Types of Daimyo in Edo Period)

 

      สงครามเซกิกาฮาระ (Battle of Sekigaha) ในปี ค. ศ. 1600 ถือว่าเป็นจุดสิันสุดของยุคเซ็นโงกุ (Sengoku Period) ช่วงสมัยของสงครามระหว่างแคว้นในญี่ปุ่น และนำพาให้ โทกุกาว่า อิเอยาซุ (Tokugawa Ieyasu) กลายเป็นผู้นำสูงสุดของญี่ปุ่น ก่อนที่ในปี ค. ศ. 1603 อิเอยาซุได้ตั้งตนเป็นโชกุน และสถาปนารัฐบาลของซามูไร (เรียกว่า "บะกุฟุ" : Bakufu) ปกครองญี่ปุ่น โดยมีที่ตัังอยู่ที่นครเอโดะ (Edo : ปัจจุบัน คือ กรุงโตเกียว) ซึ่งเรียกยุคสมัยนี้ว่า "ยุคเอโดะ" (Edo Period : ค. ศ. 1603-1868)

 

      หลังจากที่บะกุฟุเอโดะได้ปกครองญี่ปุ่นแล้ว อิเอยาซุก็ได้ปฏิรูปการปกครองใหม่ทั้งหมด และเพื่อให้บะกุฟุเอโดะแข็งแกร่ง อิเอยาซุจึงจำเป็นตัองกำจัดอิทธิพลในท้องถิ่น ซึ่งนำโดยผู้ปกครองแคว้นต่างๆ ที่เรียกว่า "ไดเมียว" (Daimyo) นั้นจึงทำให้อิเอยาซุออกคำสั่งแต่งตัังไดเมียวใหม่ทัังหมดทั่วญี่ปุ่น และส่งไดเมียวเหล่านั้นไปปกครองแคว้นและหัวเมืองต่างๆ (เรียกว่า "ฮัน" : Han)

 

โดยยุคเอโดะมีการแบ่งไดเมียวออกเป็น 3 แบบดังนี้

  1. ชิมปังไดเมียว (Shinpan Daimyo) คือ ไดเมียวที่มาจากตระกูลโทกุกาว่า และได้รับความไว้ใจจากโชกุนเป็นอย่างมาก ชิมปังไดเมียวจะถูกส่งให้ไปปกครองหัวเมืองชั้นใน ซึ่งอยู่รายล้อมนครเอโดะ
  2. ฟุดะอิไดเมียว (Fudai Daimyo) คือ ไดเมียวที่มาจากตระกูลที่เป็นพันธมิตรกับโทกุกาว่า อิเอยาซุ ในสงครามเซกิกาฮาระ โดยฟุดะอิไดเมียวจะถูกส่งให้ไปปกครองหัวเมืองชั้นนอก ซึ่งอยู่ถัดจากหัวเมืองชั้นใน
  3. โทะซะมะไดเมียว (Tozama Daimyo) คือ ไดเมียวที่มาจากตระกูลที่เป็นศัตรูกับโทกุกาว่า อิเอยาซุ ในสงครามเซกิกาฮาระ ทำให้ไดเมียวเหล่านี้ไม่ได้รับความไว้ใจจากโชกุน ด้วยเหตุนี้โทะซะมะไดเมียวจึงถูกทางบะกุฟุ ส่งให้ไปปกครองหัวเมืองที่ห่างไกล

 

      นอกจากนีัไดเมียวทััง 3 แบบนี้ ยังต้องเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า "ระบบซันกินโคะคะอิ" (Sankin-Kotai) ซึ่งเป็นระบบที่บะกุฟุเอโดะตั้งขึ้นมาในปี ค. ศ. 1635 ในสมัยของโชกุนโทกุกาว่า อิเอมิซึ (Tokugawa Iemitsu) ระบบซันกินโคะคะอิ คือ การที่ไดเมียวทุกคนจะต้องมาอาศัยอยู่ที่นครเอโดะเป็นเวลา 1 ปี สลับกับดินแดนของตัวเอง 1 ปี โดยครอบครัวของไดเมียวตัองอยู่ที่เอโดะเพื่อเป็นตัวประกัน ซึ่งระบบนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อไม่ให้ไดเมียวเหล่านี้ทรยศหรือแข็งข้อต่อทางการได้

 

      สุดท้ายระบบซันกินโคะคะอิ ก็ถูกยกเลิกในปี ค. ศ. 1862 ก่อนที่ในเวลาต่อมาบะกุฟุเอโดะ, โชกุน รวมถึงระบบไดเมียว จะถูกล้มล้างทัังหมดในช่วงการปฏิวัติเมจิ (Meiji Restoration) เมื่อปี ค. ศ. 1868

 

บทความนี้มาจากเพจ : Histofun ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ