สทภ.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จ.บุรีรัมย์
สทภ.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จ.บุรีรัมย์
 25 Sep 2019   459

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายอดิศักดิ์  จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มอบหมายให้ ส่วนแผนงานและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามประเมินการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำจักราช บ้านถนนถั่ว  หมู่ที่ 5 และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองละหาน บ้านบุกระสัง หมู่ที่ 2  ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำผลข้อมูลมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ