สทภ.7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ บ้านหนองเสือ หมู่ 2 ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สทภ.7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ บ้านหนองเสือ หมู่ 2 ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 25 Sep 2019   755

วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ บ้านหนองเสือ หมู่ 2 ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร 1,200 ไร่ และประมาณ  50 หลังคาเรือน

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ