สทภ. 5 แจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
สทภ. 5 แจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
 25 Sep 2019   309

  วันที่ 16 - 22 กันยายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตชุมชนหาดเกตุแก้ว,ชุมชนหาดแสนสุข,ชุมชนหาดสวนยา,ชุมชนเทศบาลวาริน,ชุมชนลับแล,บ้านหนองทัพไท และบ้านหนองกินเพล เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 3,076 ครัวเรือน 8,890 คน ปริมาณการแจกจ่ายน้ำ 60,000 ลบ.ม. ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้จัดส่งรถบรรทุก 6 ล้อ 3 ตัน 1 คัน,รถบรรทุกน้ำความจุ 6,000 ลิตร 1 คัน และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ