“รถราง” กับการอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนไป
“รถราง” กับการอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนไป
 16 Oct 2019   765

[TH]

 

“รถราง” กับการอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนไป

เมื่อพูดระบบขนส่งที่มี “ความคลาสสิก” เป็นคุณสมบัติชัดเจน หลายคนมักนึกถึง “รถราง” ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบัน แห่งที่ที่ยังมีระบบรถรางรับใช้ชาวเมืองอยู่นั้นมีอยู่ไม่มาก และ “เคียฟ” ในยูเครนก็คือเมืองหนึ่งในโลกที่ยังมีรถรางใช้หลัง 127 ปีผ่านไป นับจากวันแรกๆ ที่พวกเขานำระบบขนส่งนี้มาสู่บ้านเมือง

ระบบรถรางของเมืองเคียฟในยูเครน วิ่งวนรับส่งผู้คนในเมืองหลวงและรอบนอกรวมแป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร ทั้งยังบริการได้ทั่วถึงด้วยจำนวนเส้นทางที่มากถึง 21 สาย โดยสายที่ขึ้นชื่อว่ามีทัศนียภาพสวยงามเป็นของแถมได้แก่ รถรางสาย 12 ที่วิ่งจากตัวเมืองเคียฟผ่านพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์สู่เมืองตากอากาศในเวลา 45 นาที

แต่เดิม รถรางแห่งเมืองเคียฟถือกำเนิดขึ้นในปี 1891 โดยใช้ม้าลากจูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของเมืองเคียฟที่มีลักษณะแบบเนินเขา แต่แล้วในเวลาไม่นาน รถรางไฟฟ้าก็เดินทางมาถึงเมืองเคียฟ และได้เริ่มรับใช้ผู้คนในปี 1892 ในพื้นที่ที่ยากต่อการใช้ม้าหรือรถรางพลังไอน้ำ

ด้วยความที่เป็นระบบรถรางที่เก่าแก่เป็นอันดับสามของยุโรป และตัวรถรุ่นดั้งเดิมก็ยังคงมีการใช้งานกันในปัจจุบัน รถรางแห่งเมืองเคียฟจึงเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักเดินทางต่างถิ่น อย่างไรก็ดี ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป คนเมืองเองเริ่มหันไปนิยมใช้รถเมล์และรถเมล์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ระบบรถรางจึงได้รับความใส่ใจจากภาครัฐน้อยลง

และอาจด้วยสภาพอากาศของโลกที่แปรปรวน ที่ส่งผลให้เมืองหนาวหลายแห่งในโลกทวีความหนาวยิ่งขึ้น คนท้องถิ่นไม่น้อยจึงรู้สึกว่า การนั่งรถรางนั้นยากขึ้นมากด้วยสภาวะ “เย็นก้น” ที่เกิดขึ้นระหว่างการโดยสารรถรางที่วิ่งด้วยสปีดแบบเดียวกับรถบัสหวานเย็นในบ้านเรา!
..................................

 

[EN]


“Trams” and changes in today’s world

Talking about public transport with “classic” features, “tram” is probably the first thing on people’s mind. Today, the operation of trams is limited, but “Kiev Tram” is one the world’s cities with tram network, after its debut 127 years back.

Kiev Tram serves passengers in the Ukrainian capital Kiev and its vicinity, which make up to 140 km of tracks, operating thoroughly on 21 routes. The most admirable route that offers uniquely amazing scenery to passengers is Number 12 on which the tram runs from the centre of Kiev to a resort town in 45 minutes through lush green forests.

At first, Kiev tram was known to people in 1891 in the form of horse-drawn tram wagon, but problems kicked in due to Kiev’s hilly terrain. Before too long, electric tram was launched in Kiev in 1892, curbing horse-drawn and steam-powered trams to certain areas of town.

As one of Europe’s oldest electric tramways wherein the original wagon is still in use, Kiev tram has gained a lot of favour from world travellers. However, with a changed way of life, townspeople opt for buses and electric buses, and tram network has received less attention and maintenance.

Interestingly, the uncertainty of climate change has caused countries near the northern hemisphere to suffer more severe winter, like in Ukraine, local people turn to be afraid that tram’s ice-cold seats might “freeze their butt” when there’re times that commuting seems to take forever to arrive!Text by Fused
Picture credit: chirikalove on Instagram

บทความนี้มาจากเพจ: Fused เรื่องชวนคิดจากสังคมอังกฤษและยุโรป

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ