ทน.จัดโครงการการประชุม พัฒนาองค์กร
ทน.จัดโครงการการประชุม พัฒนาองค์กร
 25 Sep 2019   381
ทน.จัดโครงการการประชุม พัฒนาองค์กร

               วันที่ 25 กันยายน 2562 นายนิรุต  คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศก รมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ